default false
[zsh.git] / .zsh / zshenv.local.sample
2013-03-22 Joerg Jaspert default false
2013-03-22 Joerg Jaspertmake zrecompile optional
2013-03-22 Joerg Jaspertdefault is dirpersist
2013-03-22 Joerg Jaspertrework the dirpersist/dirstack feature
2013-03-21 Joerg Jaspertuse setvar and respect settings as given in zshenv...
2013-03-21 Joerg Jaspertdocument styles
2013-03-21 Joerg Jaspertallow extra files for settings