magic space binding
[zsh.git] / .zshenv
1 .zsh/zshenv.home