descriptionmiscellaneous
ownerJoerg Jaspert
last changeWed, 6 Mar 2019 20:46:22 +0000 (21:46 +0100)
shortlog
2019-03-06 Joerg JaspertAdd misc stuff master
2019-03-06 Joerg JaspertDelenn dotfiles
2019-03-04 Joerg JaspertMerge branch 'master' of git.ganneff.de:misc
2019-03-04 Joerg JaspertUpdates
2018-02-12 Joerg JaspertNew keybindings for paste stuff, adjust status and...
2016-10-30 Joerg JaspertSync changes from franck
2016-10-30 Joerg JaspertCommit for fasolo
2016-09-03 Joerg JaspertOnly make the subject toggle, patch by Chris Lamb
2016-09-03 Joerg JaspertMerge branch 'master' of git.ganneff.de:misc
2016-04-19 Joerg JaspertMerge branch 'master' of git.ganneff.de:misc
2016-04-19 Joerg JaspertEnhance tmux conf
2016-03-26 Joerg JaspertChange tmux mouse option
2016-03-18 Joerg JaspertKeybinding changes
2015-10-20 Joerg Jasperttm update
2015-10-20 Joerg Jaspertfix gtkfix
2015-08-07 Joerg Jaspert.
...
heads
3 years ago master