adjust java config
[emacs.git] / .emacs.d / config / linws03.cms.fra.dlh.de.org
2013-10-31 Joerg Jaspertadjust java config
2013-10-31 Joerg Jaspertadjust path
2013-10-31 Joerg JaspertAdjust capture templates to have \n at end
2013-09-10 Joerg JaspertAdjust HW mig template
2013-08-30 Joerg JaspertAdjust meeting template and add hw migration template
2013-08-22 Joerg Jaspertecb last
2013-08-22 Joerg JaspertMove work specific capture templates to only be visible...
2013-04-27 Joerg Jaspertlotsa changes
2013-04-26 Joerg Jaspertchanges
2013-04-03 Joerg JaspertMerge branch 'master' of git.ganneff.de:emacs
2013-03-19 Joerg Jaspertlinws03 specific
2013-03-19 Joerg Jaspertadd linws config file